Privātuma politika

Jūsu privātuma un personas datu aizsardzība ir svarīga tēma, kurai mēs pievēršam uzmanību visās savās komercattiecībās. Mēs vienmēr cienām jūsu personas datu konfidencialitāti un savā darbībā vienmēr vadāmies no datu aizsardzības likuma un šīs Privātuma politikas.

1. Privātuma politikas darbības joma

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par to, kā AS Standard (“Standard”) izmanto personas datus, kādu informāciju par Standard interneta vietnes (vietņu), interneta lietotņu un mūsu mobilo platformu (“interneta pakalpojumi”) lietotājiem vāc, analizē un pēc tam izmanto, nosūta trešajām pusēm vai apstrādā citos veidos. Privātuma politika attiecas uz Standard. Tā neattiecas uz Standard uzņēmumu interneta pakalpojumiem, uz kuriem attiecas to privātuma politikas.

Standard privātuma politika neattiecas uz interneta pakalpojumiem, kurus pārvalda trešās puses.

2. Informācijas savākšana

2.1. Jūsu iesniedzamie dati
Parasti mūsu interneta pakalpojumu izmantošanai nav nepieciešama personas datu publiskošana. Ja mūsu interneta pakalpojumu lietošanas laikā tomēr tiek savākti personas dati (vārds, pasta adrese vai e-pasta adrese), tas, iespēju robežās, tiek darīts uz brīvprātības pamata. Piemēram, ja vēlaties saņemt mūsu interneta vietnes piedāvātos jaunumus, lūdzam jums jūsu e-pasta adresi un informāciju, kas mums ļauj identificēt, ka minētā e-pasta adrese pieder jums.

2.2.Automātiski savācama informācija
Datu drošības nodrošināšanai un draudzīguma lietotājam uzlabošanas interesēs mēs saistībā ar saviem interneta pakalpojumiem vācam arī nepersonalizētus datus. Piemēram, tiek saglabāti dati par lietoto interneta pārlūku, operatīvo sistēmu un domēna nosaukumu, kuru apmeklējāt tieši pirms nokļūšanas mūsu interneta vietnē; kā arī par to, cik reižu esat apmeklējis mūsu interneta vietni un cik daudz laika vidēji tajā pavadījis, kā arī, kādas lapas esat apmeklējis. Šādi automātiski savākti dati netiek sasaistīti ar no citiem avotiem savāktajiem datiem. Tajā pašā laikā paturam tiesības pārbaudīt šos datus pēc tam, kad saņemam konkrētas norādes par nelikumīgu darbību.

2.3. Interneta analīze
Pastāvīgai funkcionalitātes optimizēšanai un maksimālai draudzīguma lietotājam nodrošināšanai daži mūsu interneta pakalpojumi izmanto zemāk minētos interneta analīzes pakalpojumus un sociālo mediju spraudņu programmas. Šādiem mērķiem izmantotie dati vienmēr ir anonimizēti. Standard privātuma politika neattiecas uz interneta pakalpojumiem, kurus pārvalda trešās puses. Pakalpojumi ir: Google Analytics: Precīzāku informāciju par lietošanas nosacījumiem un privātuma noteikumiem atradīsit interneta vietnēs www.google.com/analytics/terms/gb.html vai https://www.google.com/policies/ /. Facebook spraudņu programmas (“Dalīšanās taustiņš”): Sīkāku informāciju par Facebook privātuma noteikumiem atradīsit interneta vietnē https://www.facebook.com/policy.php. Youtube: Youtube privātuma politika atrodas interneta vietnē https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. LinkedIn: Sīkāku informāciju par LinkedIn privātuma politiku atradīsit interneta vietnē: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Personas datu lietošana

Principā jūsu iesniegtos datus izmanto tikai noteiktajiem mērķiem.

Šie mērķi ir galvenokārt:

  • Mūsu interneta pakalpojumu piedāvāšana, uzlabošana un atbalsts: tajā ietilpst datu analīze, lietošanas tendenču identificēšana un lietošanas modeļu aprēķināšana un statistika.
  • Mārketings: jūsu personas dati tiek izmantoti ar mārketinga mērķiem, piemēram, pārskatiem vai reklāmas akcijām, tikai tad, ja esat tam sniedzis savu piekrišanu. Šādā gadījumā jūsu dati tiek uzglabāti 1 gadu, izņemot, ja to ilgāka uzglabāšana ir likumīgi atļauta citu iemeslu dēļ. Savu piekrišanu savu personas datu apstrādei ar mārketinga mērķi varat atsaukt jebkurā laikā. Lai saņemtu precīzāku informāciju, sk. 5. sadaļu.
  • Jaunumu sūtīšana: ja aizpildāt interneta formu, lai reģistrētos mūsu jaunumu saņemšanai, jūsu ievadītos datus izmantojam tikai pārbaudei, vai ievadītā e-pasta adrese pieder jums un vai jūs vēlaties saņemt jaunumus, e-pasta saņēmēju saraksta sastādīšanai un jaunumu apkārtraksta lietošanas analīzei. Šādā gadījumā jūsu dati tiek uzglabāti 1 gadu pēc pasūtījuma beigām, izņemot, ja to ilgāka uzglabāšana ir likumīgi atļauta citu iemeslu dēļ. Jūsu datus citiem mērķiem mēs izmantojam tikai tādā gadījumā, ja esat piekritis atbilstošajiem lietošanas veidiem.
  • Atskaišu vai cita informatīvā materiāla pasūtīšana: ja pasūtāt mums pārskatus vai citus informācijas materiālus, jūsu sniegtā personīgā informācija tiek izmantota tikai jūsu pasūtījuma apstrādei un pēc tam tiek uzglabāta, maksimums, 1 gadu. Pasūtījuma izpildei varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, kurām nosūtām jūsu datus tikai jūsu pasūtījuma izpildei. Jūsu iesniegtos personas datus citiem mērķiem izmantojam tikai tādā gadījumā, ja esat tam sniedzis piekrišanu.
  • Kontaktformas izmantošana: ja pieprasījumu iesniegšanai izmantojat kontaktformu, jūsu iesniegtā informācija, t.sk. jūsu kontaktinformācija, tiek izmantota pieprasījuma apstrādei un tiek saglabāta vēlākai izmantošanai, ja būtu nepieciešamas vēlākas darbības. Ja tas ir nepieciešams jūsu pieprasījuma apstrādei, jūsu personas datus varam nosūtīt arī ar jautājumu saistītajām trešajām personām. Jūsu personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams pieprasījuma apstrādei un, maksimums, 1 gadu, izņemot, ja to ilgāka uzglabāšana ir likumīgi atļauta citu iemeslu dēļ.

4. Jūsu personīgās informācijas nosūtīšana un publiskošana
Atkarībā no jūsu vēlamās darbības veida (piem., atzvanīšana, pasūtījuma iesniegšana, pakalpojumu vai informācijas pasūtīšana utt.), varam jūsu datus nosūtīt trešajām pusēm, kuras ir iesaistītas pasūtījuma izpildē (piem., pasta pasūtījumu uzņēmumi utt.). Tāpat mums var būt pienākums publiskot personas datus saistībā ar likumīgiem pieprasījumiem vai tiesību un līgumu izpildes pienākumu. • Datu nosūtīšana trešajām pusēm: konkrētu pasūtījumu izpildē un konkrētu pakalpojumu sniegšanā sadarbojamies ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (piem., ekspeditori). Šādiem pakalpojuma sniedzējiem tiek atļauts izmantot un nosūtīt mūsu savāktos un apstrādātos datus tikai ar Standard pasūtījumu izpildes mērķi. • Atbilstība likumiem un citām līdzīgām saistībām: mēs nosūtām jūsu personas datus, lai: (i) izpildītu vai ievērotu likumus, prasības, oficiālo iestāžu norādes vai obligātos pasākumus, (ii) identificētu un novērstu drošības riskus, krāpšanas vai citas ļaunprātīgas darbības, (iii) aizsargātu un/vai īstenotu Standard vai trešo pušu tiesības un mantu, kā arī (iv) aizsargātu mūsu darbinieku un trešo personu tiesības un drošības.

5. Tiesības uz informāciju, jūsu personas datu atsaukšanu un dzēšanu
Jums ir tiesības pieprasīt rakstisku informāciju par saviem personas datiem, kurus mēs esam saglabājuši. Tāpat Jums saistībā ar jūsu personas datu lietošanu ir tiesības pieprasīt datu labošanu, dzēšanu, slēpšanu vai to apstrādes ierobežošanu, kā arī iesniegt sūdzību datu aizsardzības centram. Ar šādiem prasījumiem, kā arī citu jautājumu gadījumā, lūdzam vērsties pie 7. sadaļā minētajiem kontaktiem. Ja esat pievienojies mūsu jaunumu saņēmējiem, no šī pasūtījuma varat atteikties, noklikšķinot jaunumos uz saites “Lai atteiktos no jaunumu saņemšanas, noklikšķiniet šeit”, vai rakstot uz adresi. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu savu datu saglabāšanai vai lietošanai, varat to izdarīt, par savu vēlmi uzrakstot e-pasta vēstuli uz adresi office@standard.ee

6. Datu drošība

Standard izmanto daudz datu drošības līdzekļu, lai nodrošinātu jūsu personīgās informācijas konfidencialitāti un neaizskaramību. Tomēr, ņemot vērā interneta uzbūvi, vēlamies pievērst jūsu uzmanību apstāklim, ka, nosūtot datus internetā, var rasties drošības caurumi (piem., e-pasta saziņā), un datu absolūta aizsardzība pret trešajām personām nav iespējama.

7. Kontakti

Visus ar šo Privātuma politiku vai jūsu datu apstrādi saistītos jautājumus lūdzam sūtīt uz šādu adresi: Standard AS Marja 9 10617 Tallina

Ja vēlies papildinformāciju, sazinies ar mums, un mēs atbildēsim, tikko būs iespējams.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sazinies
Sazinies!

Ja vēlies papildinformāciju, sazinies ar mums, un mēs atbildēsim, tikko būs iespējams.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sazinies!

  • Accepted file types: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max. file size: 100 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.