77 års erfarenhet i utformning av kontors- och hotellmiljöer.

vår historia sträcker sig långt bak i tiden

vår historia sträcker sig långt bak i tiden

Standard är ett av Estlands äldsta varumärken för möbler som började tillverkas och säljas 1944. Idag har Standard utvecklats till ett internationellt kvalitetsvarumärke som står i främsta ledet i skapande av moderna affärsmiljöer. Vårt namn – Standard – ger oss både inspiration och ett tydligt fokus för vår verksamhet. Standard är synonymt med kvalitet och för oss innebär det en kontinuerlig strävan efter perfektion.

förvänta dig inget mindre än det bästa

förvänta dig inget mindre än det bästa

Grunden för Standards framgångar ligger i fungerande helhetserbjudanden varav den ursprungliga kärnverksamheten – möbeltillverkning – idag endast utgör en av delarna. Resterande delar består av rådgivning, planering av rumslösningar, inredningsdesign och projektledning vid genomförande – för att få alla enskilda detaljer att bilda en helhet som fungerar felfritt.

Vi är övertygade om att en människa bara kan ge sitt bästa om hennes omgivning – både på jobbet och när man är ute och reser – tar hänsyn till hennes verkliga behov. Det är just sådan omgivning vi vill skapa för våra kunder – alltsomoftast internationella hotellkedjor och personaltäta kontor som vill erbjuda sina gäster och anställda bästa förhållanden för tiden de spenderar hemifrån.

Standard – expect excellence

Det är helt naturligt att vi som människor vill ha en omgivning där vi trivs som bäst.
Har du möjlighet att välja, sätt ribban högt.

vi värnar om miljön

vi värnar om miljön

Vi ser det som vår plikt att göra Standards produktion och leveranskedja hållbar och miljövänlig.

Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår verksamhets CO2-avtryck. Vi återvinner värmen från produktionsutrustningen för uppvärmning av produktionslokaler och minskar därigenom både vår bränsleförbrukning och vårt koldioxidutsläpp. Vi har bytt ut energin från oljeskiffer mot renare bränslen – utsläppet från Kosefabrikens bioenergianläggning har minimerats genom användning av specialfilter. Dessa filter i samverkan med höga förbränningstemperaturer säkerställer att sågspån och rester av fanerade och möbelskivor förbränns med högsta möjliga verkningsgrad både för oss och för miljön. Vi sorterar våra produktionsrester och söker kontinuerligt efter nya metoder för deras återanvändning på det mest effektiva och energisnåla sättet.

certifierad kvalitet

certifierad kvalitet

I vårt arbete följer vi den internationella standarden för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som slår fast de grundläggande kraven i vårt kvalitetsledningssystem och hjälper oss att säkerställa en jämnhög kvalitet för våra tjänster och produkter. ISO 9001:2015 certifikat innebär en tillförlitlig försäkran för våra kunder att företaget har vidtagit alla nödvändiga åtgärder inom kvalitetssäkring för att säkerställa fullgörelse av alla våra åtaganaden.

Vi har redan flera år i rad blivit tilldelade certifikatet Framgånsrikt Estniskt Företag, med ratingen AAA (högsta kreditvärdighet).

77

års erfarenhet

35 000

hotellrumslösningar

3

fabriker i Estland

30+

exportländer

200

Anställda

Vi är aktiva medlemmar i olika branschorganisationer

Standard är en partner till den estniska paviljongen på världsutställningen Dubai EXPO!

Standard deltar på Stockholm Furniture & Light Fair 2020

Standard blir sponsor för den unga och begåvade skidåkaren Tormis Laine!

Standard deltog i Stockholms möbelmässa med sitt nya varumärkeskoncept

1 / 3

referenser

  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Kontakta oss
Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta oss!

  • Godkända filtyper: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max filstorlek: 100 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.