Privaatsuspoliitika

Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on oluline teema, millele pöörame tähelepanu kõigis oma ärisuhetes. Austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja tegutseme alati kooskõlas andmekaitseseaduse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga.

1. Privaatsuspoliitika ulatus

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas AS Standard (edaspidi Standard) kasutab isikuandmeid, millist teavet kasutajate kohta kogutakse Standardi veebisaitidel, veebirakendustes ja mobiiliplatvormidel (veebiteenused), mida seejärel analüüsitakse ja kasutatakse, mida on saadetud kolmandatele isikutele või muul viisil töödeldud. See privaatsuspoliitika kehtib Standardile. Poliitika ei laiene ettevõtete tavalistele veebiteenustele, millele kehtivad nende endi privaatsuspoliitikad. Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate isikute hallatavate veebiteenuste kohta.

2. Andmete kogumine

2.1. Esitatud isikuandmed

Teie isikuandmete avaldamine ei ole reeglina meie veebiteenuste kasutamiseks vajalik. Kui aga isikuandmete (nimi, postiaadress või e-posti aadress) kogumine on vajalik, toimub see võimaluste piires vabatahtlikkuse alusel. Näiteks kui soovite saada meie veebisaidilt uudiskirja, küsime teilt teie e-posti aadressi ja muud teavet, mis aitab meil tuvastada, et see e-posti aadress kuulub teile.

2.2. Automaatselt kogutud teave

Andmete turvalisuse tagamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks kogume oma veebiteenuste kasutamisel ka mitteisikulist teavet. Näiteks salvestatakse andmed teie kasutatava veebibrauseri, operatsioonisüsteemi ja domeeninime kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidile jõudmist; samuti teave selle kohta, mitu korda olete meie veebisaiti külastanud, kui palju aega olete meie veebilehel keskmiselt veetnud ja milliseid alamlehti olete vaadanud. Selliseid automaatselt kogutud andmeid ei seostata muudest andmeallikatest kogutud andmetega. Siiski jätame endale õiguse need andmed hiljem üle vaadata, kui saame konkreetseid vihjeid ebaseadusliku tegevuse kohta.

2.3. Veebikasutuse analüüs

Funktsionaalsuse pidevaks optimeerimiseks ja kasutajasõbralikkuse maksimeerimiseks kasutavad mõned meie veebiteenused järgmisi veebianalüütika teenuseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme. Sellistel eesmärkidel kasutatavad andmed on alati mitteisikulised. Standardi privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate isikute hallatavatele veebiteenustele. Teenuste hulka kuuluvad: Google Analytics (kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://www.google.com/policies/), Facebooki pistikprogrammid st “Jagamisnupp” (lisateabe saamiseks Facebooki privaatsuseeskirjade kohta külastage https://www.facebook.com/policy.php), YouTube (YouTube’i privaatsuspoliitika on saadaval aadressil https://www.google.com/intl/ et/policies/privacy) ja LinkedIn (LinkedIni privaatsuspoliitika kohta teabe saamiseks külastage aadressi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

3. Isikuandmete kasutamine

Teie esitatud andmeid kasutatakse ainult konkreetsetel eesmärkidel.

Need eesmärgid on:

 • Meie veebiteenuste pakkumine, täiustamine ja toetamine. See hõlmab andmete analüüsimist, kasutustrendide tuvastamist ja kasutusmustrite arvutamist ning statistikat.
 • Turundus. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult turunduseesmärkidel, näiteks arvustuste ja reklaamikampaaniate jaoks juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid üks aasta, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on muudel põhjustel seadusega lubatud. Võite igal ajal tagasi võtta nõusoleku kasutada oma isikuandmeid turunduseesmärkidel. Lisateabe saamiseks vaadake punkti 5.
 • Infolehtede saatmine. Kui täidate meie uudiskirjaga liitumise vormi, kasutame teie sisestatud andmeid ainult selleks, et kontrollida, kas sisestatud e-posti aadress kuulub teile ja kas soovite uudiskirja saada, e-posti nimekirja koostamiseks ja uudiskirja kasutamise analüüsimiseks. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid ühe aasta jooksul pärast tellimuse lõppu, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on muudel põhjustel seadusega lubatud. Kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel ainult siis, kui olete sellise kasutamisega nõustunud.
 • Aruannete või muu infomaterjali tellimine. Kui tellite meilt aruandeid või muud teavet, kasutatakse teie esitatud isikuandmeid ainult teie tellimuse töötlemiseks ja seejärel säilitatakse neid maksimaalselt üks aasta. Võime teie tellimuste täitmiseks kasutada kolmanda osapoole teenuseid, kellele edastame teie andmed ainult teie tellimuse täitmiseks. Kasutame teie isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud.
 • Kontaktvormi kasutamine. Kui kasutate päringu esitamiseks kontaktivormi, kasutatakse teie esitatud andmeid, sealhulgas teie kontaktandmeid, päringu töötlemiseks ja salvestatakse edasiseks kasutamiseks, kui on vaja järelmeetmeid. Kui see on teie taotluse töötlemiseks vajalik, võime edastada teie isikuandmeid ka asjaomastele kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on taotluse töötlemiseks vajalik ja maksimaalselt üks aasta, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on muudel põhjustel seadusega lubatud.

4. Isikuandmete edastamine ja avalikustamine

Sõltuvalt teie soovitud tegevuse liigist (nagu tagasihelistamine, tellimuse esitamine, teenuste või teabe tellimine jne) võime edastada teie andmeid tellimuse täitmisega seotud kolmandatele osapooltele (nt postimüügifirmad jne). Meilt võidakse nõuda ka isikuandmete avaldamist seoses seadusest tulenevate nõuete ja õigustega või lepinguliste kohustustega.

* Andmete edastamine kolmandatele isikutele: teatud tellimuste täitmisel ja teatud teenuste osutamisel teeme koostööd väliste teenusepakkujatega (nt ekspediitorid). Sellistel teenusepakkujatel on lubatud kasutada või edastada meie kogutavaid ja töödeldavaid andmeid ainult tavatellimuste täitmiseks.

*Seaduste ja muude sarnaste kohustuste täitmine: edastame teie isikuandmeid selleks, et:

 • järgida ja täita seaduseid, nõudeid, ametlikke eeskirju või kohustuslikke meetmeid;
 • tuvastada ja ennetada turvariske, pettusi ja muid pahatahtlikke tegevusi;
 • kaitsta ja/või kasutada Standardi või kolmandate isikute õigusi ja vara;
 • kaitsta meie töötajate ja kolmandate isikute õigusi ja turvalisust.

5. Õigus isikuandmete teabele, tagasivõtmisele ja kustutamisele

Teil on õigus nõuda kirjalikku teavet oma isikuandmete kohta, mida oleme säilitanud. Samuti on teil õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, peitmist või töötlemise piiramist ning esitada kaebus Andmekaitseametile. Selliste taotluste ja muude küsimuste korral vaadake jaotises 7 olevaid kontaktandmeid. Kui olete meie uudiskirjaga liitunud, saate sellest tellimusest loobuda, klõpsates uudiskirja tekstil “Uudiskirja saajate nimekirjast lahkumiseks klõpsake siin” või saates meile e-kirja. Kui soovite oma andmete salvestamise või kasutamise nõusoleku tagasi võtta, saate seda teha e-posti teel, kirjutades sooviavalduse aadressil office@standard.ee.

6. Andmete turvalisus

Standard kasutab teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamiseks laia valikut andmeturbemeetmeid. Arvestades Interneti arhitektuuri, juhime aga teie tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel Internetis (nt e-postis) võib esineda turvaauke ning andmete absoluutne kaitse kolmandate isikute eest pole võimalik.

7. Kontakt

Kõik selle privaatsuspoliitika või oma andmete töötlemisega seotud küsimused saatke aadressile:

Standard AS, Pikk tn 107, 75101, Kose, Harjumaa.

If you require any further information, feel free to contact us.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Contact us!

If you require any further information, feel free to contact us.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact us!

 • Accepted file types: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max. file size: 100 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.