mööbli kasutamine

MÖÖBLI VEDU

Mööblit tuleb vedada reeglina pakitult, kinnistes transpordivahendites, soovitavalt selleks ettenähtud transportalustel, kaitstuna sademete, määrdumise ja mehaaniliste vigastuste (löögid, kriimustused, loksumine ja hõõrdumine veoki liikumise ajal vms) eest.
Eriti ettevaatlikult tuleb transportida klaase, peegleid ja/või rulooustega mööbliesemeid sisaldavaid pakendeid (pokaali kujutisega märgistus pakendil).

Mööbli peale- ja mahalaadimisel ning paigalduskohta toimetamisel tuleb pakendeid tõsta ja kanda ettevaatlikult. Lubamatu on pakendi(te) kinnituslindist tõstmine, kantimine, lohistamine ja kukkumine.

Mööblit tuleb tõsta järgides noolte suunda pakendi hoiatusmärgistusel või eseme alumisest osast. Suuregabariidilisi ja raskeid esemeid tuleb tõsta mitmekesi.

MÖÖBLI PAIGALDAMINE

Lahtivõetult veetav mööbel pannakse kokku toote (toodete komplekti) juurde lisatud kokkupanekuskeemi või juhendi järgi.

Mööbli pakendi avamisel veenduda (enne eseme kokkupanekut) kõigi vajalike detailide olemasolus ja välises korrasolekus.

Mööblit ei tohi paigaldada niiske (õhu suhteline niiskus üle 60%) ja külma (temperatuur alla +10ºC) seina või küttekeha vahetusse lähedusse
Kui mööbli paigaldamisel põranda ebatasasuse tõttu uksed ja/või nende lukud ei sulgu korralikult, tuleb mööblieseme jala kõrgust reguleerida või selle võimaluse puudumisel asetada eseme soklinurga või jala alla sobiva paksusega kiil.

Kokkupandud mööbliesemete ümberpaigutamisel ruumis tuleb neid tõsta alumisest osast ja kanda soovitud kohale (väljaarvatud mööbliratastel esemed). Mööbel tuleb enne ümbertõstmist vabastada nendesse paigutatud esemetest.

MÖÖBLI KASUTAMINE

Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele.

Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline niiskus on 40-60%.

Mööbel peab olema kaitstud otseste päikesekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja välimus: välispind võib ebaühtlaselt pleekuda, lakk- ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda.

Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi.
Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad hoida suletuna.

Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
Lakikihi lõplik kõvenemine toimub ~3 nädala vältel peale tootmist, enne selle aja möödumist ei ole lubatud tööpindu katta sünteetilistest materjalidest katetega (kirjutusalused jm).

Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid, ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

MÖÖBLI HOOLDAMINE

Mööblilt on soovitav tolmu pühkida:

 • lakitud, värvitud või naturaalnahaga kaetud pindadelt kuiva pehme riidest lapiga;
 • dekoratiivplastiku, melamiin- (laminaat-) kattega või kunstnahaga kaetud pindadelt niiske lapiga;
 • riidega kaetud pindadelt tolmuimeja või harjaga.
 • lakitud/värvitud puitpindade puhastamiseks kasutada leiges vees (millele on lisatud natukene nõudepesuvahendit) niisutatud pehmet lappi.

Peale puhastamist pind hoolikalt kuivatada.

Tugevalt määrdunud puitpindu võib puhastada alkoholivaba aknapesuvahendiga. Peale puhastamist pind hoolikalt kuivatada.

Mööbli puhastamiseks on keelatud kasutada atsetooni ja teisi tugevaid lahustavaid ning abrasiivseid lisandeid sisaldavaid segusid.

Müügilolevatest mööblipuhastusvahenditest ei ole soovitav kasutada looduslikke ja sünteetilisi vahasid ning silikoonõlisid sisaldavaid vahendeid. Nendega puhastamine muudab mööbli kasutamisel tekkinud pisivigade parandamise võimatuks.

Mööbli määrdunud pindu (välja arvatud pealistusriiet ja naturaalnahka), samuti klaase, peegleid ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga.

Riide ja naturaalnahaga kaetud mööbli puhastamiseks on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid või müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.

TOOTJA TAGATIS

Tootja tagab mööbli kvaliteedi vastavuse näidis(t)ele ja kehtivatele nõuetele, kui ostja järgib käesoleva juhendi soovitusi ja nõudeid.

TOOLIDE KASUTAMINE

Garantii kehtib tooli sihtotstarbelisel kasutamisel ja arvestusega, et tooli kasutatakse maksimaalselt 8 tundi ööpäevas.

Töötool tuleb enne kasutama asumist reguleerida vastavalt kasutaja kaalule ja ergonoomiale. Õige tooli reguleerimine tagab mugava ja dünaamilise istumise:

 • Kasuta istepadja kogu sügavust.
 • Reguleeri tooli kõrgus parajaks – põlved on puusadest veidi allpool ning põlvedel on loomulik istumisnurk.
 • Käetoed peavad olema kõrgusel, mis ei sunni nendele toetumisel õlgu kehitama.
 • Kiikemehhanismiga toolidel peab kiikepositsioon olema reguleeritud vastavalt kasutaja kaalule.

Tooli kinnitus- ja reguleerimiskruvid peavad olema tihedalt kinnitatud, lõtk kinnitusdetailides võib tekitada deformatsiooni. Tooli kinnitus- ja reguleerimiskruve peab regulaarselt pingutama, mitte harvem kui 1 kord aastas.

Tuleb vältida teravate ja muude vigastavate esemete lööki toolile, mis võivad kahjustada plast – ja polüuretaandetaile.

Vältimaks toolide deformeerumist, ei ole lubatud:

 • Toolile astuda või järsult peale hüpata.
 • Lasta teistel tooli reguleerida .
 • Liikuda tooliga vastu seinu, mööblit või muid objekte.
 • Tooli kangmehhanisme valesti tõmmata või painutada.

TOOLIDE HOOLDAMINE

Istemööbli väljanägemine ja vastupidavus sõltuvad selle hooldamise korrapärasusest ja kvaliteedist. Hooldamise sagedus sõltub igal konkreetsel juhul kasutamistingimustest.

Puhasta tooli katteriiet võimalikult tihti kasutades selleks tolmuimejat või pehmet harja.

Nahkpindade hooldamine toimub pehme lapiga, mis on mõeldud kasutamiseks nahksetel pindadel. Puhastusmaterjalid ja vahendid ei tohi sisaldada abrasiivseid komponente.

Kuivpesuks on soovitav kasutada müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.
Märgpesu vajadusel on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid.

Plastpindade puhastamiseks kasutada niisket lappi, enamike plekkide eemaldamiseks piisab puhta vee kasutamisest. Juhul kui veega puhastamine ei anna soovitud tulemust võib kasutada leiget vett ja PVC pindadele mõelud pesuainet mille pH ≤ 9,5.

Järgnevate ainete kasutamine on rangelt keelatud: atsetoon, metanool, kloriid jms.

ELEKTRILISE LAUA SEADISTAMINE – PIANO, CRATE, FORUM lauad

ELEKTRILISE LAUA SEADISTAMINE – Kõrguse näiduga lülitiga PIANO ja  CRATE lauad

ELEKTRILISE LAUA OK! KASUTAMINE

 • Laua üles-alla liigutamine
  1. Liiguta laud üles hoides all nuppu ”↑”
  2. Liiguta laud alla hoides all nuppu „↓“

Elektriliselt reguleeritavate laudade veaotsing

Kui peaks tekkima probleeme elektrilise laua üles-alla liikumisega, siis enamik juhtudel on see väga lihtsalt lahendatav. Allpool enim levinud küsimused ning lahendused võimalikele probleemidele.

LAUD EI LIIGU EI ÜLES EGA ALLA

 • Kontrolli: Kas voolujuhe on pistikus ja teiselt poolt ühendatud korralikult laua külge?
  Proovi/Lahendus: Proovi mõni muu seade ühendada pistikupessa, et kontrollida voolu olemasolu.
 • Kontrolli: Kas kõik laua juhtaju, jalgade ja lülitite vahelised kaablid on korralikult ühendatud?
  Proovi/Lahendus: Kontrollida kõiki ühendusi.
 • Kontrolli: Kas kaablitel, lülitil, juhtajul või jalgadel on nähtavaid vigastusi?
  Proovi/Lahendus: Vigastatud osad tuleb asendada. Palun kontakteeruda klienditeenindusega.

LAUD LIIGUB AINULT ALLA

Laud tuleb lähtestada. Juhis allpool.

LAUD EI LIIGU TÄIS KÕRGUSELE ÜLES JA PEATUB ALATI SAMAL KÕRGUSEL

Laual võib olla seadistatud maksimaalne kõrgus. Algseadete taastamiseks tuleks laud lähtestada. Juhis allpool.

LAUA LÄHTESTAMINE – PIANO, CRATE, FORUM

 1. Hoia all „alla“ nuppu kuni laud liigub madalaimasse asendisse ja lase lahti kui laud on täielikult seiskunud.
 2. Seejärel vajuta uuesti „alla“ nuppu kuni laud hetkeks liigub ja taas seiskub.
 3. Seejärel on laud lähtestatud ja peaks uuesti korralikult toimima.

Videojuhis:

ELEKTRILISE LAUA OK! LÄHTESTAMINE

 1. Hoia all „↓“ nuppu kuni laud liigub madalaimasse asendisse ja lase lahti kui laud on täielikult seiskunud.
 2. Seejärel vajuta uuesti „↓“ nuppu kuni laud hetkeks liigub ja taas seiskub.
 3. Seejärel on laud lähtestatud ja peaks uuesti korralikult toimima.

Videojuhis: https://player.vimeo.com/video/305675452

Paigaldusjuhendid saad alla laadida tooteperekondade lõikes:

ART

mART

CRATE

FE

FLY

FORUM

KOKO

MINU

OK!

PIANO EL

PIANO K

PIANO MAHUTID

RIBA

SCALA

SERIE

SOFT

SOFT BOX

TT- FIX

TT- REG

HOK

FALDA

 

 

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta ühendust!

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust!

 • Accepted file types: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max. file size: 100 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.