Privaatsuspoliitika

Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on oluline teema, millele me pöörame tähelepanu kõigis oma ärisuhetes. Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja juhindume oma tegevuses alati andmekaitseseadusest ja käesolevast Privaatsuspoliitikast.

1. Privaatsuspoliitika käsitlusala

Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile infot selle kohta, kuidas AS Standard (“Standard”) kasutab isikuandmeid, millist teavet Standard veebisaidi (-saitide), veebirakenduste ja meie mobiilsete platvormide (“veebiteenused”) kasutajate kohta kogutakse, analüüsitakse ning seejärel kasutatakse, kolmandatele osapooltele edastatakse või muudel viisidel töödeldakse. Privaatsuspoliitika kehtib Standard kohta. See ei laiene Standard ettevõtete veebiteenustele, millele rakenduvad nende endi privaatsuspoliitikad.

Standardi privaatsuspoliitika ei laiene veebiteenustele, mida haldavad kolmandad osapooled.

2. Teabe kogumine

2.1. Teie poolt esitatavad andmed Reeglina ei ole meie veebiteenuste kasutamiseks isikuandmete avaldamine vajalik. Kui meie veebiteenuste osutamise käigus siiski kogutakse isikuandmeid (nimi, postiaadress või e-posti aadress), tehakse seda võimaluste piires vabatahtlikkuse alusel. Näiteks kui soovite saada meie veebisaidil pakutavat uudiskirja, küsime teilt teie e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil tuvastada, et nimetatud e-posti aadress kuulub teile.

2.2. Automaatselt kogutav teave Andmeturvalisuse tagamiseks ja kasutajasõbralikkuse parandamise huvides kogume oma veebiteenustega seoses ka mittepersonaalseid andmeid. Näiteks salvestatakse andmed kasutusel oleva veebibrauseri, operatsioonisüsteemi ja domeeninime kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidile jõudmist; samuti selle kohta, mitu korda olete meie veebisaiti külastanud ja kui kaua sellel keskmiselt aega veetnud ning milliseid lehti vaadanud. Selliseid automaatselt kogutud andmeid ei seostata muudest allikatest kogutud andmetega. Samas jätame endale õiguse neid andmeid tagantjärele kontrollida, kui meieni jõuab konkreetseid vihjeid ebaseadusliku tegevuse kohta.

2.3. Veebianalüüs Funktsionaalsuse pidevaks optimeerimiseks ja maksimaalse kasutajasõbralikkuse tagamiseks kasutavad mõned meie veebiteenused alltoodud veebianalüüsi teenuseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme. Sellistel eesmärkidel kasutatavad andmed on alati mitteisikustatud. Standardi privaatsuspoliitika ei laiene veebiteenustele, mida haldavad kolmandad osapooled. Teenused on: Google Analytics: Täpsemat teavet kasutamistingimuste ja privaatsusreeglite kohta leiate veebilehtedelt www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://www.google.com/policies/ /. Facebooki pistikprogrammid (“Jagamisnupp”): Lähemat teavet Facebooki privaatsustingimuste kohta leiate veebilehelt https://www.facebook.com/policy.php YouTube: Youtube privaatsuspoliitika asub veebilehel https://www.google.com/intl/en/policies/privacy LinkedIn: Lähemat teavet LinkedIni privaatsuspoliitika kohta leiate veebilehelt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Isikuandmete kasutamine

Teie poolt edastatud andmeid kasutatakse ainult määratletud eesmärkidel.

Nendeks eesmärkideks on eelkõige:

  • Meie veebiteenuste pakkumine, parendamine ja tugi: siia kuulub andmete analüüsimine, kasutustrendide tuvastamine ja kasutusmustrite välja arvutamine ning statistika.
  • Turundus: teie isikuandmeid kasutatakse turunduslikel eesmärkidel, nagu näiteks ülevaated või reklaamikampaaniad, ainult siis kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid 1 aasta välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Saate oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel igal ajal tagasi võtta. Täpsema info saamiseks vt lõiku 5.
  • Uudiskirja saatmine: kui täidate meie uudiskirja saajaks registreerumise veebivormi, siis kasutame teie sisestatud andmeid ainult kontrollimiseks, kas sisestatud e-posti aadress kuulub teile ja kas soovite uudiskirja saada, meililoendi koostamiseks ning uudiskirja kasutamise analüüsiks. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid 1 aasta pärast tellimuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Me kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete vastavate kasutusviisidega nõustunud.
  • Aruannete või muu teabematerjali tellimine: kui tellite meilt aruandeid või muid teabematerjale, kasutatakse teie antud isiklikku teavet ainult teie tellimuse töötlemiseks ja säilitatakse seejärel maksimaalselt 1 aasta. Me võime tellimuste täitmiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele edastame teie andmed ainult teie tellimuse täitmiseks. Kasutame teie edastatud isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.
  • Kontaktivormi kasutamine: kui kasutate päringute esitamiseks kontaktivormi, kasutatakse teie esitatud andmeid, sh teie kontaktandmeid päringu töötlemiseks ja need salvestatakse hilisemaks kasutamiseks juhul, kui peaks tekkima vajadus järeltegevusteks. Kui see on vajalik teie päringu töötlemiseks, võime teie isikuandmed edastada ka asjassepuutuvatele kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid salvestatakse seni, kuni see on vajalik päringu töötlemiseks ja maksimaalselt 1 aasta, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel.

4. Teie isikliku teabe edastamine ja avalikustamine

Sõltuvalt teie soovitud tegevuse liigist (nt tagasihelistamine, tellimuse esitamine, teenuste või teabe tellimine jne) võime edastada teie andmed kolmandatele osapooltele, kes on tellimuse täitmisse kaasatud (nt postitellimuste ettevõtted jne). Samuti võime olla kohustatud isikuandmeid avalikustama seoses seadusjärgsete nõuetega või õiguste ja lepingute täitmise kohustusega. • Andmete edastamine kolmandatele osapooltele: teatud tellimuste täitmisel ja teatud teenuste osutamisel teeme koostööd väliste teenusepakkujatega (nt ekspediitorid). Sellistel teenusepakkujatel lubatakse meie kogutud ja töödeldud andmeid kasutada või edastada ainult Standardi tellimuste täitmise eesmärgil. • Vastavus seadustele ja muudele sarnastele kohustustele: me edastame teie isikuandmeid selleks et: (i) täita või järgida seadusi, nõudeid, ametivõimude ettekirjutusi või kohustuslikke meetmeid, (ii) tuvastada ja ära hoida turvariske, pettusi või muid pahatahtlikke tegevusi, (iii) kaitsta ja/või teostada Standardi või kolmandate osapoolte õigusi ja vara ning (iv) kaitsta meie töötajate ja kolmandate isikute õigusi ja turvalisust.

5. Õigus teabele, teie isikuandmete tagasivõtmisele ja kustutamisele

Teil on õigus nõuda kirjalikku teavet oma isikuandmete kohta, mis on meie poolt salvestatud. Samuti on teil seoses teie isikuandmete kasutamisega õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, varjamist või nende töötlemise piiramist, ning esitada kaebus andmekaitseametile. Palun pöörduge selliste nõudmiste, nagu ka muude küsimuste korral, lõigus 7 toodud kontaktide poole. Kui olete tellinud meie uudiskirja, saate sellest tellimusest loobuda klõpsates uudiskirjas “Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsake siia“ või kirjutades aadressile. Kui soovite tagasi võtta oma nõusoleku oma andmete salvestamiseks või kasutamiseks, võite seda teha e-kirja teel, kirjutades oma soovist aadressile office@standard.ee

6. Andmete turvalisus

Standard kasutab suurt hulka andmeturbemeetmeid, et tagada teie isikliku teabe konfidentsiaalsus ja puutumatus. Ent arvestades Interneti ülesehitust tahame juhtida teie tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel üle Interneti võib esineda turvaauke (nt meilisuhtluses) ja et andmete absoluutne kaitsmine kolmandate isikute eest ei ole võimalik.

7. Kontakt

Kõik käesolevat Privaatsuspoliitikat või teie andmete töötlemist puudutavad küsimused palume saata järgmisel aadressil: sales@standard.ee 

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta ühendust!

Palun kirjelda sõnumi lahtris, millisele tootele või toodetele soovid päringu esitada. Meie konsultandid võtavad Sinuga peatselt ühendust.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust!

  • Accepted file types: pdf, docx, doc, rtf, txt, Max. file size: 100 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.